ชนิดกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง

ชนิดกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง


ประเภทการแข่งขัน

    21.1 Team Cheer Coed Premier (นักกีฬาชายและหญิง ไม่เกิน 16 คน)

    21.2 Team Cheer Freestyle Pom (นักกีฬาชายและหญิง 8 – 16 คน)

    21.3 Team Cheer Coed Group Stunt (นักกีฬาชายและหญิง ไม่เกิน 4 คน)