ชนิดกีฬาเทนนิส

ชนิดกีฬาเทนนิส


ประเภทการแข่งขัน

 10.1 ประเภททีม

    10.2 ประเภทบุคคล

ประเภททีม
10.1.1ทีมชาย
10.1.2ทีมหญิง
ประเภทบุคคล
10.2.1ชายเดี่ยว
10.2.2หญิงเดี่ยว
10.2.3ชายคู่
10.2.4หญิงคู่
10.2.5คู่ผสม