ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส

ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส


ประเภทการแข่งขัน

 2.1 ประเภททีม

    2.2 ประเภทบุคคล

ประเภททีม
2.1.1ทีมชาย
2.1.2ทีมหญิง
ประเภทบุคคล
2.2.1ชายเดี่ยว
2.2.2หญิงเดี่ยว
2.2.3ชายคู่
2.2.4หญิงคู่
2.2.5คู่ผสม