ชนิดกีฬาเปตอง

ชนิดกีฬาเปตอง


ประเภทการแข่งขัน

    8.1 Shooting บุคคลชาย

    8.2 Shooting บุคคลหญิง

    8.4 ชายคู่

    8.5 ชายเดี่ยว    8.6 ทีมชาย 3 คน

    8.7 ทีมหญิง 3 คน

    8.8 หญิงคู่

    8.9 หญิงเดี่ยว