ชนิดกีฬาแบดมินตัน

ชนิดกีฬาแบดมินตัน


ประเภทการแข่งขัน

 6.1 ประเภททีม

    6.2 ประเภทบุคคล

ประเภททีม
6.1.1ทีมชาย
6.1.2ทีมหญิง
ประเภทบุคคล
6.2.1ชายเดี่ยว
6.2.2หญิงเดี่ยว
6.2.3ชายคู่
6.2.4หญิงคู่
6.2.5คู่ผสม