ชนิดกีฬาเอ๊กซ์ตรีม

ชนิดกีฬาเอ๊กซ์ตรีม


ประเภทการแข่งขัน

 1. Inline Stunt

 2. Skateboard

 3. BMX Park

 4. BMX Flatland

 5. Inline Speed Skate

 6. Slalom

Inline Stunt
2.1.1Stunt Park บุคคล
2.1.2Best Trick
2.1.2.1 Station 1
2.1.2.2 Station 2
2.1.2.3 Station 3
2.1.3High Jump บุคคล
2.1.4Skatecross ชาย
2.1.5Miniramp บุคคล
Skateboard
2.2.1Park บุคคล
2.2.2Best Trick
2.2.2.1 Station 1
2.2.2.2 Station 2
2.2.3High Ollie บุคคล
2.2.4Long Ollie บุคคล
2.2.5Game of SKATE บุคคล
2.2.6Miniramp บุคคล
BMX Park
2.3.1Park บุคคล
2.3.2Street บุคคล
2.3.3Best Trick
2.3.2.1 Station 1
2.3.2.2 Station 2
2.3.4High Jump บุคคล
2.3.5Bunny Hop บุคคล
BMX Park
2.4.1Flatland บุคคล
2.4.2Flatland Battle บุคคล
BMX Park
2.5.1ระยะทาง 200 เมตร บุคคลชาย
2.5.2ระยะทาง 200 เมตร บุคคลหญิง
2.5.3ระยะทาง 500 เมตร บุคคลชาย
2.5.4ระยะทาง 500 เมตร บุคคลหญิง
2.5.5ระยะทาง 1,000 เมตร บุคคลชาย
2.5.6ระยะทาง 1,000 เมตร บุคคลหญิง
2.5.7วิ่งผลัดระยะทาง 3,000 เมตร ชาย
2.5.8ระยะทาง 5,000 เมตร Elimination บุคคลชาย
Slalom
2.6.1Slalom Freestyle
2.6.1.1 Classic ขาย
2.6.1.2 Classic หญิง
2.6.1.3 Classic ทีม
2.6.1.4 Battle ชาย
2.6.1.5 Slide บุคคล
2.6.2Slalom Speed
2.6.2.1 Slalom Speed บุคคลชาย
2.6.2.2 Slalom Speed บุคคลหญิง