ชนิดกีฬามวยไทยสมัครเล่น

กีฬามวยไทยสมัครเล่น


ประเภทการแข่งขัน

 1. น้ำหนักไม่เกิน 51 กก. ชาย

    2. น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. ชาย

 3. น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. ชาย

 4. น้ำหนักไม่เกิน 60 กก. ชาย

 5. น้ำหนักไม่เกิน 63.5 กก. ชาย

 6. น้ำหนักไม่เกิน 67 กก. ชาย

 7. น้ำหนักไม่เกิน 71 กก. ชาย

 8. น้ำหนักไม่เกิน 75 กก. ชาย

 9. น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. หญิง

 10. น้ำหนักไม่เกิน 51 กก. หญิง

 11. น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. หญิง

 12. น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. หญิง

 13. น้ำหนักไม่เกิน 60 กก. หญิง