ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 24 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00 -19.00 น. ณ สนามโดมกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทีมชุดชาย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไป 0 : 2 เซต
สถาบันการพลศึกษา ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไป 2 : 0 เซต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไป 2 : 0 เซต

ทีมชุดหญิง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไป 2 : 0 เซต

ถ่ายภาพโดย นายสุทธิชาติ อินทรเกษตร, นายศุภรา กลีบโกมุท, นายไชยวัฒน์ แสงอ่อน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายอภินันท์ เข็มสัมฤทธิ์ คณะบริหารธุรหารธุรกิจ
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ