ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศเอแมท ประเภท คู่ผสม วันที่ 25 ม.ค. 2561 

 ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศเอแมท ประเภท คู่ผสม วันที่ 25 ม.ค. 2561  ณ อาคารเรียนรวมเเละปฏิบัติการ (รป.13ชั้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวกรชกร สิมมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คว้าชัยการเเข่งขัน เอเเมท คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เเละ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ