ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตอง วันที่ 25 มกราคม 2561 (บ่าย)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตอง วันที่ 25 มกราคม 2561 (บ่าย) ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายเปรมิน พงษ์หนู นาย อภิชัย รัตนสุภา เเละ นาย ชัยวัฒน์ ชมโชค สื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นาย ภาสกร นุ่มโสภา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาเเละเผยเเพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ