ภาพบรรยากาศการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง สาย B คู่ที่ 26 วันที่ 25 ม.ค. 2561
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
ณ ยิมเนเซียม1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ถ่ายภาพโดย สงคราม มีบุญญา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

จัดทำอัลบั้มโดย ปาริชาติ ชัยพิเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ