ภาพเด็ด! เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพเด็ด! เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 25 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 – 19.00 น.

ณ โดมกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตะกร้อทีมชุด ชาย
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
อันดับที่ 3 สถาบันการพลศึกษา
ตะกร้อทีมชุด หญิง
อันดับที่ 1 สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อันดับที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ถ่ายภาพโดย นายสุทธิชาติ อินทรเกษตร และนายศุภรา กลีบโกมุท คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายปิยะ เฟื่องภักดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย
รอบชิงชนะเลิศ
ระหว่างทีม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (เสื้อดำ) และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (เสื้อแดง)
ณ โดมกีฬา มธร.ธ. เวลา 15.00 – 18.00 น.
โดย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต แพ้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไป 1 : 2 เซต

พิธีรับเหรียญ
ภาพการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ทีมชุด หญิง
ณ โดมกีฬา มธร.ธ. เวลา 14.00 – 15.00 น.