ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ดาบสากล(ทีมหญิง) วันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ประเภท ดาบSabre (ทีมหญิง) วันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ณ ยิมเนเซียม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผลการแข่งขัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นฝ่ายชนะ

 

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ