ภาพบรรยากาศการแข่งขันปันจักสีลัต วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันปันจักสีลัต วันที่ 26 ม.ค. 2561 เวลา 14.00-18.00 น.
ณ อาคารเกษมสันต์ สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Highlight

ม.ราชภัหมู่บ้านจอมบึง (นายแสนรัก งามยิ่ง) ชนะ ม.ทักษิณ (นายฉัตรมงคล เอี่ยมระยับ) โดยการเตะจนคู่ต่อสู้ สู้ไม่ได้ คะแนนที่ได้ 5-0

ถ่ายภาพโดย  นายณัชพล บัวพิมล และ นายอัศม์เอช เอกจำนง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย  วราวุฒิ วงษ์งาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย  ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ