ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ดาบ Sabre (ทีมหญิง) คู่ที่ 20 วันที่ 26 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ดาบ Sabre (ทีมหญิง) คู่ที่ 20 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 26 ม.ค. 2561
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ณ ยิมเนเซียม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ถ่ายภาพโดย ชัยกมล พฒมุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ