ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ประเภท ดาบ Sabre (ทีมหญิง) คู่ที่ 17 วันที่ 26 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ประเภท ดาบ Sabre (ทีมหญิง) คู่ที่ 17 วันที่ 26 มกราคม 2561
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ ยิมเนเซียม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ถ่ายภาพโดย ณพรัตน์ สร้อยทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ