ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เย็น)