ภาพบรรยากาศการแข่งขันปันจักสีลัต วันที่ 27 ม.ค. 2561 เวลา (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันปันจักสีลัต วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เช้า) ณ อาคารเกษมสันต์ สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย  นายณัชพล บัวพิมล และ นายอัศม์เอช เอกจำนง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวกรชกร สิมมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย  ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Highlight

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวณัฐรดี บริสุทธิ์สวัสดิ์ ชนะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางสาวอภิรดาว คำฮ้อ ไปอย่างดุเดือด