ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด-พุ่มเซ่   วันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ณ อาคารฝึกอบรม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย วราวุฒิ วงษ์งาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทควันโด-พุ่มเซ่ เดี่ยวหญิง

ผลการแข่งขัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นฝ่ายชนะ

เทควันโด-พุ่มเซ่ คู่ผสม

ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นฝ่ายชนะ

เทควันโด-พุ่มเซ่ ทีมหญิง

ผลการแข่งขัน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นฝ่ายชนะ