ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ วันที่ 27 ม.ค. 2561(เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภท หญิงคู่–ชายคู่ วันที่ 27 ม.ค. 2561

เวลา 09.00 – 15.00 น.  ณ โดมกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อประเภทชายคู่รอบ 3 ระหว่าง วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย(เสื้อสีเหลือง) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(เสื้อสีแดง)
“ การแข่งขันมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ”
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี

ถ่ายภาพโดย กันติชา แผ้วพลสงและสาริน พูนเพ็ชรประดับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายภูริศ จันทรณี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ