ภาพเด็ด! ดาบไทย ประเภทดาบสองมือ บุคคลหญิง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 27 มกราคม 2561 (Official Photo)

 ภาพเด็ด! ดาบไทย ประเภทดาบสองมือ บุคคลหญิง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45
วันที่ 27 มกราคม 2561 (Official Photo) ณ สตูดิโอ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย (Official Photo)
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการแข่งขันชนะเลิศดาบสองมือ บุคคลหญิง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (น้ำเงิน)  ชนะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(แดง)