มติชน ฉบับวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561
พงษ์เทพ รักสนิท (เบอร์ 17) นักกล้ามจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โชว์ลีลาในการแข่งขันเพาะกาย รุ่นเกิน 70 กก. รอบคัดเลือก กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม