ภาพบรรยากาศการรับรางวัลแข่งว่ายน้ำ ประเภท กรรเชียง50เมตรหญิง วันที่ 28 ม.ค. 2561(Official)

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลแข่งว่ายน้ำ ประเภท กรรเชียง50เมตรหญิง วันที่ 28 ม.ค. 2561(Official)