ภาพบรรยากาศการรับเหรียญยูยิตสู รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก. วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เย็น) (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญยูยิตสูต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก. วันที่ 28 ม.ค. 2561

เวลา 13.00 น. ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันการพลศึกษา vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลการแข่งขัน สถาบันการพลศึกษา เป็นฝ่ายชนะ

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นายภานรินท์ ฤทธิ์มาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ