ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬายูยิตสู วันที่ 30 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬายูยิตสู วันที่ 30 มกราคม 2561  ณ มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์

ถ่ายภาพโดย นายเกียรติพงษ์และนายอนุวัฒน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย นายณัฐพล เหลืองอ่อน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ