ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ณ สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย จีรศักดิ์ เสถียรขันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิสประเภทชายคู่
ม.กรุงเทพ VS ม.ศรีปทุม
วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นฝ่ายชนะ 2-0 เซต
ณ สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี