ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง วันที่ 30 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่ 30 ม.ค. 2561 เวลา  12.00-17.00 น.
ณ ยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย  นายวสิษฐ์พล ทองสว่าง นายระพีพัฒน์ เขียวบุษบง และ นายกฤษกร พิพัฒน์กิจไพศาล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย วราวุฒิ วงษ์งาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ