ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชายคู่ คู่ที่ 120 วันที่ 30 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชายคู่ คู่ที่ 120 วันที่ 30 ม.ค. 2561 เวลา 17.00 น.

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยธนบุรี vs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นฝ่ายชนะ 3-2 เซต

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นายภานรินท์ ฤทธิ์มาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ