ภาพบรรยากาศราชมงคลเกมส์ วันที่ 31 ม.ค. 2561 (เช้า) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย พงษ์ศิริ ห่อกุล และ ชัยวัฒน์ ชมโชค คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย  นายวัชรพงษ์ นวลกิ่ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ