ภาพบรรยากาศการรับเหรียญกีฬายูยิตสู วันที่ 31 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญกีฬายูยิตสู วันที่ 31 ม.ค. 2561 ณ มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์

ถ่ายภาพโดย เกียรติพงษ์ วงศ์นา , อนุวัฒน์ จิตตรีพล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย นายณัฐพล เหลืองอ่อน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทีม FIGHTING 5 คน
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อันดับที่ 3 สถาบันการพลศึกษา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นักกีฬายอดเยี่ยม ชาย
อันดับที่ 1 นาย สุขณธี สุนทรา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นักกีฬายอดเยี่ยม หญิง
อันดับที่ 1 นางสาว อรอนงค์ แสงศิริโชค มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต