ภาพบรรยากาศการรับเหรียญกีฬายูยิตสู วันที่ 31 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญกีฬายูยิตสู วันที่ 31 ม.ค. 2561 (เช้า)