ภาพบรรยากาศราชมงคลเกมส์ วันที่ 31 ม.ค. 2561 (เย็น) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย  วัชรวีย์ กุณาวงค์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย  นายวัชรพงษ์ นวลกิ่ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ