ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด วันที่ 22 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด
วันที่ 22 ม.ค. 2561 เวลา 14.00 น.-19.15 น.
ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายสุทัศน์ สุระถา และ นายอากร สำราญจิตต์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวปาริชาติ ชัยพิเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ