ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล วันที่ 22 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล วันที่ 22 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ สนาม 2,3,4,5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายพนม ผดุงพล, นายธนากร บุญเจริญ, นายสุทธิพงษ์ ศรีเมฆ, นายวุฒิไกร เข็มกลัด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชล
จัดทำอัลบั้มโดย นายอภินันท์ เข็มสัมฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ