ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตองประเภทคู่ชาย-หญิง วันที่ 23 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตอง
ประเภทชายคู่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม VS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
หญิงคู่ (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต VS
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์)
วันที่ 23 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย ปาริชาติ ชัยพิเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ