panarin ritmark

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัล

โครงการประกวดภาพถ่ายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานมอบโล่และเงินรางวัล แก่ผู้ชนะโครงการประกวดภาพถ่ายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ประเภทนิสิต นักศึกษาและประเภทสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป ณ หน้าหอเกียรติยศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

16/02/2018

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัล โค […]
16/02/2018

ภาพบรรยากาศการตัดสินการประกวดภาพถ่ายโครงการประกวดภาพถ่ายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ภาพบรรยากาศการตัดสินการประ […]
01/02/2018

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวส่งมอบเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีกมส์” (Official Photo)

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวส่งม […]
01/02/2018

ภาพบรรยากาศพิธีปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” วันที่ 31 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศพิธีปิด การแข่ง […]