นายอภินันท์ เข็มสัมฤทธิ์

ภาพเด็ด! เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 26 ม.ค. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ สนามโดมกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทีมคู่ชาย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แพ้ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ไป 1 : 2 เซต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แพ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ไป 1 : 2 เซต

ทีมคู่หญิง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ไป 2 : 0 เซต

ถ่ายภาพโดย นายสุทธิชาติ อินทรเกษตร, นายศุภรา กลีบโกมุท คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายอภินันท์ เข็มสัมฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ทีมคู่ชาย
ระหว่างทีม มรภ.ภูเก็ต (เสื้อสีน้ำเงิน-ม่วง) และ มรภ.นครสวรรค์ (เสื้อเหลือง)
ณ โดมกีฬา มธร.ธ. เวลา 09.00 – 12.00 น.
โดย มรภ.ภูเก็ แพ้ มรภ.นครสวรรค์ ไป 1 : 2 เซต

ภาพการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ทีมคู่หญิง
ระหว่างทีม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(เสื้อแดง-เหลือง) และ มรภ.อุบลราชธานี (เสื้อดำ)
ณ โดมกีฬา มธร.ธ. เวลา 09.00 – 12.00 น.
โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชนะ มรภ.อุบลราชธานี ไป 2 : 0 เซต

ภาพการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ทีมคู่ชาย
ระหว่างทีม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เสื้อสีดำ) และ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (เสื้อสีดำ)
ณ โดมกีฬา มธร.ธ. เวลา 09.00 – 12.00 น.
โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แพ้ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ไป 1 : 2 เซต

26/01/2018

ภาพเด็ด! เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพเด็ด! เซปักตะกร้อ การแข […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 26 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปัก […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบสากล (ทีมหญิง) คู่ที่ 21 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบสา […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 24 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปัก […]