32-บริดจ์

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาบริดจ์

ประเภทการแข่งขัน ทีมทั่วไป, ทีมผสม, ทีมหญิง, คู่ผสม, คู่หญิง และคู่ชาย

วันที่ 27 ม.ค. 2561 ช่วงบ่าย

ณ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นักกีฬายอดเยี่ยมชาย
นาย ชาญณรงค์ พลเยี่ยม

นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง
นางสาว ศมนวรรณ ลำเจียก

ทีมทั่วไป
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยจุฬาฯ
อันดับที่ 3 มหาวิทยลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทีมผสม
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อันดับที่ 3 มหาวิทยลัยอัสสัมชัญ และ มหาวิทยาลัยจุฬาฯ

ทีมหญิง
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
อันดับที่ 3 มหาวิทยลัยอัสสัมชัญ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คู่ผสม
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยจุฬาฯ
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยจุฬาฯ

คู่หญิง
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยจุฬาฯ
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่ชาย
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 3 มหาวิทยลัยเชียงใหม่

 

 

ถ่ายภาพโดย นาย สุทธิชาติ อินทรเกษตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย ประพันธ์ ประทุมวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

27/01/2018

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาบริดจ์ วันที่ 27 ม.ค. 2561 (บ่าย)

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬา […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาบริดจ์ วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬา […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งบริดจ์ วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งบริดจ์ ท […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งบริดจ์ วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งบริดจ์ ว […]