21-ปันจักสีลัต

ภาพเด็ด! การแข่งขันปันจักสีลัต รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 30 ม.ค. 2561 ณ อาคารเกษมสันต์ สโมสร หอพักนักศึกษา มทร.ธ

ถ่ายภาพโดย อาจารย์อุกฤษ ณ สงขลา และนายธนากร บุญเจริญ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย รัชนีกร กอแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโดนโลยีสารสนเทศ

Highlight

รุ่น A ชาย น้ำหนัก 45-50 กก.
อันดับที่ 1 นายภัทรพล แท่นนิล  สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 2 นายซักรียา แกสมาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

รุ่น F ชาย น้ำหนัก 70-75 กก.
อันดับที่ 1 นายธวัชชัย ไกรทอง  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อันดับที่ 2 นายพศวัต พุ่มก่อ  สถาบันการพลศึกษา

 

รุ่น S หญิง น้ำหนัก 40-45 กก.
อันดับที่ 1 นางสาวธัญญ์ฐิตา หิรัญเกษมสัณห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อันดับที่ 2 นางสาวนาอีมี สะแลมัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

รุ่น A หญิง น้ำหนัก 45-50 กก.
อันดับที่ 1 นางสาวฟิรดาวส์ ดุรอแม  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
อันดับที่ 2 นางสาวอัสมา เจ๊ะมะ  สถาบันการพลศึกษา

 

รุ่น B ชาย น้ำหนัก 50-55 กก.
อันดับที่ 1 นายฟาฏิล ดามะ  สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 2 นายแสนรัก งามยิ่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

รุ่น B หญิง น้ำหนัก 50-55 กก.
อันดับที่ 1 นางสาวสุดา เหลืองอภิชาตกุล  สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 2 นางสาวฐิตารีย์ สายฟ้า  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รุ่น C ชาย น้ำหนัก 55-60 กก.
อันดับที่ 1 นายซอบรี เจะนิ  สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 2 นายสิทธิพงษ์ รอดสุด  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

รุ่น C หญิง น้ำหนัก 55-60 กก.
อันดับที่ 1 นางสาวปภาวิณี เกื้อก่อบุญ  สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 2 นางสาวพรรณวรท เปลวเพลิง  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

รุ่น D ชาย น้ำหนัก 60-65 กก.
อันดับที่ 1 นายณัฐกิจ หัตถประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อันดับที่ 2 นายต่วนอภิชาติ รายอคาลี  สถาบันการพลศึกษา

 

รุ่น D หญิง น้ำหนัก 60-65 กก.
อันดับที่ 1 นางสาวเรวดี ดำศรี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อันดับที่ 2 นางสาวนรินทิรา เรืองโรจน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

รุ่น E ชาย น้ำหนัก 65-70 กก.
อันดับที่ 1 นายกูอิบรอเฮม กูบาฮา  สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 2 นายปณิธาน นาคสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยบูรพา

 

รุ่น E หญิง น้ำหนัก 65-70 กก.
อันดับที่ 1 นางสาวนงคพรรณ ทิพย์ทอง  สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 2 นางสาวศศิธร สอนจัตุรัส  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

รุ่น G ชาย น้ำหนัก 75-80 กก.
อันดับที่ 1 พิมพิราช ต้นเขียว มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
อันดับที่ 2 ณัฐดนัย อ่อนแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ

30/01/2018

ภาพเด็ด! การแข่งขันปันจักสีลัต รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 30 ม.ค. 2561

ภาพเด็ด! การแข่งขันปันจักส […]
30/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันปันจักสีลัต รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 30 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันปันจั […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันปันจักสีลัตวันที่ 28 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันปันจั […]
28/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันปันจักสีลัต วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันปันจั […]