20-ลีลาศ

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลลีลาศ วันที่ 23 มค. 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายพรเทพ อินทร์อักษรและ นายอนุชา สุขตลอดกาล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวญาณิภา จันทร์บำรุง ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การแข่งขันลีลาศประเภทการแข่งขัน  Standard class C(W,T&Q)

ผลการแข่งขัน

อันดับที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การแข่งขันลีลาศประเภทการแข่งขัน Standard class D(W&T)

ผลการแข่งขัน

อันดับที่ 1  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 2  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การแข่งขันลีลาศประเภทการแข่งขัน Standard class E – Beginner(Tango)

ผลการแข่งขัน

อันดับที่ 1  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อันดับที่ 2  สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 3  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การแข่งขันลีลาศประเภทการแข่งขัน Standard class E – Beginner(Waltz)

ผลการแข่งขัน

อันดับที่ 1  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อันดับที่ 2  สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 3  สถาบันการพลศึกษา

การแข่งขันลีลาศประเภทการแข่งขัน Standard class E Single dance(Quickstep)

ผลการแข่งขัน

อันดับที่ 1  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อันดับที่ 2  สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 3  มหาวิทยาธรรมศาสตร์

การแข่งขันลีลาศประเภทการแข่งขัน  Standard class E Single dance(Tango)

ผลการแข่งขัน

อันดับที่ 1  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อันดับที่ 2  สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 3  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การแข่งขันลีลาศประเภทการแข่งขัน Standard class E Single dance(Waltz)

ผลการแข่งขัน

อันดับที่ 1   สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 2  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 3  สถาบันการพลศึกษา

Highlight

ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Standard class E Single dance(Quickstep)
นายภัทราวุธ โพพันทะราช และ นางสาวปัณฑ์ชนิต พนมไพร (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Standard class E – Beginner(Waltz)
นายวีระพงษ์ นันทะสิงห์ และ นางสาวมัลลิกา ครุฑเทศ (มหาวิทยาลัยเกษมบันฑิต)

รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Standard class E – Beginner(Waltz)
นายเอกชัย ดีพรวน และนางสาววนิชชา เครือหงส์ (สถาบันการพลศึกษา)

รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Standard class E – Beginner(Tango)
นายปฏิพล ดีอ่อน และนางสาวอารียา แดงนาเพียง (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

ชนะเลิศอันดับ 6 ประเภท Standard class E Single dance(Quickstep)
นายกิตติคุณ แก้วประการ และนางสาวมนัสนันท์ ชัยธีระภัทรพงค์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

 

24/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัล ลีลาศ วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันลีลาศ วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ลีลา […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลลีลาศ วันที่ 23 มค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศลีลาศ ประเภท Class C Std วันที่ 23 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศลีลาศ […]