ธัญบุรีเกมส์ 45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 26 ม.ค. 2561 เวลา 15.00-18.00 น.
ณ อาคารฝึกอบรม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

ถ่ายภาพโดย พุฒิพงศ์ ธัญญพันธุ์ และ ทิพย์จุฑา จันทร์ทอง  หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย วราวุฒิ วงษ์งาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควั […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ประเภท ดาบ Sabre (ทีมหญิง) คู่ที่ 17 วันที่ 26 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ประเภท ดาบ Foil (ทีมชาย) คู่ที่ 6 วันที่ 26 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ดาบ Sabre (ทีมหญิง) คู่ที่ 20 วันที่ 26 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]