ธัญบุรีเกมส์ 45

ภาพเด็ด! ฮอกกี้ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เช้า)
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายจิตริน เตื่อยโยชน์ และ นายบุรินทร สุริยอมร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในช่วง 11:56 นาที มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ชุดสีเทา) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ชุดสีส้ม)
ยังทำคะแนนในการแข่งขั้นในรอบแรกนี้ยังไม่ได้ จึงทำให้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสมอเทากัน 0 – 0

ในช่วง นาที ที่ 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ชุดสีเทา) หมายเลข 23 เก็ดอาการบาดเจ็บที่ขา
จึงทำให้ไม่สามารถแข่งขันต่อได้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ส่งนักกีฬาตัวแทนคนอื่นลงทำการแข่งขัน

ผู้แข่งขัน 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ชุดสีเทา) หมายเลข 24 แย่งลูก ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ชุดสีส้ม)

หมายเลข 8 จึงทำให้ผลคะแนน ยัง 0 – 0 เท่ากันอยู่

 

ภาพการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ หญิง

ระหว่างทีม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(เสื้อชมพู) และ มหาวิทยาลัยบูรพา (เสื้อน้ำงิน)
ณ สนามเฉลิมรเกียรติ สนาม 2. เวลา 08.30 – 12.00 น.
โดย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ชนะ มหาวิทยาลัยบูรพา ไป  3 : 0 คะแนน

 

ภาพการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ หญิง

ระหว่างทีม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เสื้อเขียว) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เสื้อส้ม)
ณ สนามเฉลิมรเกียรติ สนาม 2. เวลา 08.30 – 12.00 น.
โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชนะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไป  8 : 0 คะแนน

25/01/2018

ภาพเด็ด! ฮอกกี้ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพเด็ด! ฮอกกี้ การแข่งขัน […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเกมส์ วันที่ 24 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเ […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 25 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควั […]
25/01/2018

ภาพเด็ด! เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพเด็ด! เซปักตะกร้อ การแข […]