ธัญบุรีเกมส์ 45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เย็น) ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย สุทัศน์ สุระถา และ ภูมินทร์ อินคุ้ม หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย วรวุฒิ เนื้อทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการแข่งขันกระโดดไกล – หญิง 
อันดับที่ 1 ปริญญา  เฉื่อยมะเริง จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อันดับที่ 2 สุนิสา  โครตสีเมือง จาก   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อันดับที่ 3 ธนาภรณ์  จันทร์อ่อน จาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

ผลการแข่งขันกรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร – หญิง
อันดับที่ 1 จุฑามาศ  โขนขำ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
อันดับที่ 2 พรกมล  ไตรแก้ว จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับที่ 3 วรพรรณ  นวลศรี จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผลการแข่งขันกรีฑา เขย่งก้าวกระโดด – ชาย
อันดับที่ 1 สุพจน์  บุญหนุน จาก สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 2 ปรัชญา  เทพรักษ์ จาก  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อันดับที่ 3 กรินภพ  ทาหนองเภา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผลการแข่งขันกรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร – ชาย 
อันดับที่ 1 โยธิน  ยาประจันทร์ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 2 ทนงศักดิ์  ลิ่มเนี่ยว จาก  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
อันดับที่ 3 Julius  Mutai  จาก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ผลการแข่งขันกรีฑา เดิน 5,000 เมตร หญิง 
อันดับที่ 1 นิรมล  ไกรวงค์ จาก สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 2 ภัทราภรณ์  มะลิลา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
อันดับที่ 3 อัจฉราวรรณ  พรมชัย จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลการแข่งขันกรีฑา วิ่ง 10,000 เมตร – ชาย 
อันดับที่ 1 ณัฐวัฒิ  อินนุ่ม จาก สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 2 ณัฐวุฒิ  อินนุ่ม  จาก สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 3 Julius  Mutai   จาก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ผลการแข่งขันกรีฑา ทศกรีฑา – ชาย 
อันดับที่ 1 ฤทธิไกร  คิอินธิ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อันดับที่ 2 คงเดช  ปัญญาสวัสดิ์  จาก  สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 3 วสันต์  อินผิว  จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปัก […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันปันจักสีลัต วันที่ 25 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันปันจั […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งฮอกกี้ วันที่ 25 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งฮอกกี้ ว […]