ธัญบุรีเกมส์ 45

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลเหรียญ ดาบสากล วันที่ 24 ม.ค. 2561 ณ ยิมเนเซียม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดทำอัลบั้มโดย หทัยรัตน์ รัตนบุรี คณะบริหารธุรกิจ
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การแข่งขันดาบสากล ประเภทดาบ Sabre (บุคคลชาย)

ผลการแข่งขัน
อันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อันดับ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การแข่งขันดาบสากล ประเภทดาบ Epee (บุคคลหญิง)

ผลการแข่งขัน
อันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลเหรียญ ดาบสากล วันที่ 24 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลเหร […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล วันที่ 24 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาบ […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฮ […]
24/01/2018

ภาพเด็ด! เปตอง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพเด็ด! เปตอง การแข่งขันก […]