ธัญบุรีเกมส์ 45

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เซปักตะกร้อ วันที่ 24 ม.ค. 2561เวลา 9.00 – 12.00 น.

ประเภทการแข่งขัน ทีมชุด ชาย-หญิงณ สนามโดมกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายสุทธิชาติ อินทรเกษตร และ นางสาว ศุภรา กลีบโกมุท และ นาย ไชยวัฒน์ แสงอ่อน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย หทัยรัตน์ รัตนบุรี คณะบริหารธุรกิจ
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เซปั […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันยูโด รุ่น น้ำหนัก 55 กก. ไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศกา […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ยูโด วันที่ 24 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ยูโด […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา ประเภท 10000เมตร-หญิง วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา […]