ธัญบุรีเกมส์ 45

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลลีลาศ วันที่ 23 มค. 2561 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายพรเทพ อินทร์อักษรและ นายอนุชา สุขตลอดกาล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การแข่งขันลีลาศประเภทการแข่งขัน Latin American Class C (C,R&J) 

ผลการแข่งขัน

อันดับที่ 1 นายภัทดนัย และ นางสาวสุธาทิพย์ บุญวิลัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อันดับที่ 2 นายสุทธิพงษ์ ทรงไกร และ นางสาวอัจฉรานันท์ ธนินท์ธนณัฐ (มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต)

อันดับที่ 3 นายนิธินันท์ มั่งมี และ นางสาวปรียานุช ปทุมศรีวิโรจน์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

การแข่งขันลีลาศประเภทการแข่งขัน Latin American Class E Single Dance (Cha Cha Cha)

ผลการแข่งขัน

อันดับที่ 1 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
อันดับที่ 2 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
อันดับที่ 3 (มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต)

การแข่งขันลีลาศประเภทการแข่งขัน Latin American Class E Single

ผลการแข่งขัน

อันดับที่ 1 (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

อันดับที่ 2 (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

อันดับที่ 3 (สถาบันการพลศึกษา)

การแข่งขันลีลาศประเภทการแข่งขัน Latin American Class E Single Dance (Paso Doble)

ผลการแข่งขัน

อันดับที่ 1 (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)

อันดับที่ 2 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

อันดับที่ 3 (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

การแข่งขันลีลาศประเภทการแข่งขัน Latin American Class E Single Dance (Rumba)

ผลการแข่งขัน

อันดับที่ 1 (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
อันดับที่ 2 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
อันดับที่ 3 (สถาบันการพลศึกษา)

การแข่งขันลีลาศประเภทการแข่งขัน  Latin American Class E Single Dance (Samba)

ผลการแข่งขันลีลาศ

ผลการแข่งขันอันดับที่ 1 (มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต)

อันดับที่ 2 (สถาบันการพลศึกษา)

อันดับที่ 3 (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

การแข่งขันลีลาศประเภทการแข่งขัน Latin American Class E-Baginner (Cha Cha Cha)

ผลการแข่งขัน

อันดับที่ 1 นายณรวุฒิ อินทบุตร และ นางสาวณัฐชยา กาญจนพิพัฒน์กุล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
อันดับที่ 2 นายสนธยา ชาติชำนิ และ นางสาวยลดา เปลี่ยนภู่ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
อันดับที่ 3 นายวัระพงษ์ บัวทัน และ นาวสาวกาญจนาพร หล่อแสง (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

การแข่งขันลีลาศประเภทการแข่งขัน Latin American Class E-Baginner (Rumba)

ผลการแข่งขัน

อันดับที่ 1 นายสุรศักดิ์ พรมเมือง และ นางสาวสุพิชญา พงค์สุวรรณ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
อันดับที่ 2 นายณราวุฒิ อินทบุตร และ นางสาวณัฐชยา กาฐจนพิพัฒน์กุล (จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
อันดับที่ 3 นายณัฏฐ์ เจริญกิจ และ นางสาวฐัตาภา สุยะใหญ่ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

24/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลลีลาศ วันที่ 23 มค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตองประเภทคู่ชาย-หญิง วันที่ 23 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตอง […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน วอลเลย์บอล วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน วอลเ […]
24/01/2018

ภาพข่าว: คว้าเหรียญ

ภาพข่าว: คว้าเหรียญ รามณรง […]