ธัญบุรีเกมส์ 45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง วันที่ 23 ม.ค. 2561 เวลา 09.00 น.
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต VS มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ถ่ายภาพโดย ณพรัตน์ สร้องทอง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
จัดทำอัลบั้มโดย วรวุฒิ เนื้อทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมิ […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยว วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมิ […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันบาสเกตบอล วันที่ 22 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน บาสเ […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศลีลาศ ประเภท Class D Std วันที่ 23 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศลีลาศ […]