ธัญบุรีเกมส์ 45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอล วันที่ 23 มกราคม 2561 (เช้า) ณ ยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย อาจารย์อุกฤษ ณ สงขลา และ สโรธร ยาหยี และ อารยา แสงสว่าง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย  นายวัชรพงษ์ นวลกิ่ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอล วันที่ 23 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเล […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตองประเภทคู่ชาย-หญิง วันที่ 23 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตอง […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เอแมท วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เอแม […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโด วันที่ 23 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโด […]