ธัญบุรีเกมส์ 45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโด วันที่ 22 ม.ค. 2561 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน Nage-No-Kata
อันดับที่ 1 นายนัฐวิทย์ สุวรรณวงค์ นายวัลลภ พึ่งสำเภอ มหาวิทยลัยรังสิต
อันดับที่ 2 นายกษมา กันต์พิทยา นายตุลาการ สุขสุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับที่ 3 นายอัฐวุฒิ สารพิมพ์ นายศราวุธ เมาราศี มหาวิทยาลัยสารคราม

ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน Ju-No-Kata
อันดับที่ 1 นางสาวรังสินี การะเกตุ นางสาวปรียารัตน์ ศรีโสภณ มหาวิทยาลัยสารคราม
อันดับที่ 2 นางสาวเยาวเรศ นานช้า นางสาวเยาวลักษณ์ นานช้า สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 3 นางสาวสองขวัญ พรมมาตย์ นางสาวสมิตา พลหมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถ่ายภาพโดย นางสาววารินทร์ กันทะสาน นายกฤษณกร ตระกลูมณี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายภานรินท์ ฤทธิ์มาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโด วันที่ 22 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโด […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมินตัน วันที่ 22 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมิ […]
22/01/2018

ราชมงคลธัญบุรีเกมส์นิวส์ ฉบับที่1

คลิก ดาว์นโหลดไฟล์ PDF ราช […]
22/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทควันโด วันที่ 22 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเ […]