ธัญบุรีเกมส์ 45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 22 ม.ค. 2561 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์ฝึกเทนนิส 1 และ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย ภานุวัฒน์ จิตอารี และ จิตริน เตื่อยโยชน์ หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย ปาริชาติ ชัยพิเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

22/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 22 ม.ค. 2561 เวลา (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิ […]
22/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันลีลาศ วันที่ 22 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันลีลาศ […]
22/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ครอสเวิร์ด วันที่ 22 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ครอส […]
22/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน หมากกระดาน วันที่ 22 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน หมาก […]